PERNILLE PLANTENER

"Jeg husker mennesker på, at vi er forbundne. Vi er celler i et større væv. Når vi kan glemme det, er det tit fordi rystende oplevelser lader os tro, vi er alene. Jeg tilbyder nænsom heling og kalibrering til fællesskabet."

Konfliktmægler, underviser og coach. Certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation 2011, mentor i 2014, certificeret coach på PCC-niveau i 2015, naturterapi 2019, og har studeret traumeheling ved NICABM og hos Sarah Peyton siden 2013. Oprindeligt uddannet i økologi og landbrugsteknik og med efteruddannelse i projektledelse og som proceskonsulent.

Pernille har klienter og afholder kurser i Danmark, USA, Sydøstasien og mange europæiske lande. Konfliktmægler for Rigspolitiet siden 2015. Har desuden arbejdet inden for jordbruget, skolevæsenet, statslig forvaltning, med bæredygtig fødevareproduktion og dyrevelfærd samt i privat rådgivningsvirksomhed som leder og konsulent. Mangeårig erfaring med fundraising og ledelse af projekter for NGO-organisationer og i eget regi.

Pernille har selv forladt det fængsel, som først en spiseforstyrrelse, siden et psykisk voldeligt ægteskab byggede, og lever i dag i fredelig harmoni i et bofællesskab på Sydstevns med husdyrhold, permakultur og kursusaktiviteter.

Ring til Pernille på 2543 2921.

Joanna Berendt

Joanna Berendt

is a certified trainer of CNVC,  mediator, and coach accredited by the InternationalCoach Federation, ICF at PCC level. She works with leaders, teams and individuals. For over ten years, she has worked on managerial positions for international corporations and is now board Member of the Foundation „Equante”. Specialized in unfolding human potential, building common understanding, improving communication and strengthening collaboration, and supporting conflict resolution, she has initiated Postgraduated Studies in Nonviolence Communication at Collegium Civitas, university in Warsaw.

Since 2008, she has been serving as a mentor of Youth Business Poland, and she supports young entrepreneur in effective development of their business.

She is an author of several books and publications inspired by coaching and NVC.

Joanna speaks English and Polish. More info at www.nvccoaching.pl

 

Rasmus Grosell

Lang undervisningserfaring fra højskoler, musikskoler og virksomheder som konsulent, oplægsholder og foredragsholder. Er pt. ansat som ekstern lektor på Syddansk Universitet, hvor jeg underviser i konfliktmægling og forhandling.
Som konfliktmægler ved Rigspolitiet er jeg bekendt med at arbejde med etik, empati og stort ansvar for mennesker.
Jeg har mange års erfaring i at støtte mennesker i deres udvikling som underviser, mentor, vejleder, coach og konfliktmægler.
Erfaring med personaleledelse. Jeg har en stærk psyke og en stærk krop.
Som tidligere professionel musiker på højt plan er jeg vant til, at det bedste resultat kommer af det bedste samspil.
Jeg besidder et smittende humør og en god energi. Jeg er en empatisk kollega. Jeg er god til at række ud og bede om hjælp inden for de områder, hvor andre har større viden og erfaring.

 

Annette Nielsen

Annette Nielsen

Annette er snedker, jordbrugsteknolog med natur– og miljøspeciale, perma-kultur certifikatholder og har studeret Ikkevoldelig Kommunikation hos bl.a. Sarah Peyton igennem mange år.

Hun er ansvarlig for Frugtlagerets levende permakulturværksteder, hvor hun tilbyder rundvisninger og kurser i skovhaver, vedvarende dyrkningssystemer, frøsamling, bæredygtig livsstil og græsrods-håndværk. Hun tegner desuden haveplaner baseret på permakultur designprincipper.

"Selvom verdens problemer er stadigt mere komplekse, så forbliver løsningerne pinligt simple” - Bill Mollison

 

I BusinessByHeart arbejder vi især ud fra principperne i Ikkevoldelig Kommunikation, som er udviklet af den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg. Vi antager, at alt, hvad vi mennesker gør og siger, er udtryk for et ønske om at opfylde behov. Fællesmenneskelige behov som sikkerhed, tilhørsforhold, respekt, frihed og selvbestemmelse.

Når vi mennesker anerkender hinandens behov, er det lettere at finde løsninger, som alle parter kan leve med. Derfor har menneskelige behov fokus i konfliktmægling, når vi faciliterer forandringsprocesser i virksomheder, med familier og med individuelle klienter.

I BusinessByHeart bidrager vi til at finde løsninger på de problemer, som menneskeheden og livet på kloden står i. Vi tror på, at mennesker er født med et åbent hjerte, og når der foregår undertrykkelse og overudnyttelse af naturressourcerne og væbnede konflikter, er det udtryk for at mennesker har adskilt sig fra hinanden i frygt og afmagt. Der skal heling, samarbejde og ny tænkning til for at finde løsninger på de globale udfordringer, og det understøtter vi.

Vi hjælper individer med at få kontakt med deres styrke og sårbarhed. Vi hjælper grupper med at slutte fred og blive effektive, så de kan medskabe den forandring, der er nødvendig. Vi uddanner coaches og konfliktmæglere, der bringer fællesmenneskelighed og ansvarlighed ud i alverdens hjørner.

Vi arbejder i Danmark, UK, Polen, øvrige europæiske lande, Indien og USA. Vi har undervist, mæglet, coachet og faciliteret forandringer på universiteter, i virksomheder, institutioner, NGO'er, familier og over for private gennem mange år.

"Min intention var at deltage i denne workshop [Coaching Based on Needs, red.] for at opnå færdigheder og viden og blive coach. Jeg fik meget mere. Jeg følte jeg blev draget omsorg for og blev del af et fællesskab. Jeg fik masser af tydelig, professionel og kompleks information foruden muligheder for masser af øvelse. Og vigtigst af alt: Virkelig forvandling i mig selv."

Olga Siekierska, www.olgasiekierska.com

 

"At møde dig markerede et stort skift i mit liv - det åbnede for ny forståelse, nye måder at se følelser og behov på, og som konsekvens, gav mig en ny tilgang til at være sammen med mennesker - nære, klienter, og selvfølgelig mig selv. Tak for det. Jeg ser dig som en særlig gave fra livet :)"