Ordets kraft

I en hyppigt omtalt undersøgelse studerede nogle forskere fremgangen for bowlinghold, der trænede på forskellige måder. Et hold øvede ud fra teknisk vejledning. Et andet øvede ud fra videooptagelser af deres fejl. Et tredje øvede ud fra videooptagelser af deres bedste præstationer. Og så var der et kontrolhold, der bare øvede sig. Holdet, der øvede sig på baggrund af deres positive erfaringer, havde en væsentlig, signifikant større fremgang end de øvrige hold.
mAND TALER MED KVINDE

Samme resultat er opnået i mange andre undersøgelser og bekræftet i praksis.
Det du har din opmærksomhed på, får du mere af. Det tænkte og talte ord har en skabende kraft. Det kan vi udnytte i talrige hverdagssituationer.

Kollegaen der igen roder...

Du ser måske en kollega efterlade kopirummet rodet. Du beslutter dig for at tale med hende om det.
I stedet for at sige: "Nu roder kopirummet igen. Jeg kan ikke få plads til mine ting, når du efterlader emballage og papirer over det hele", så prøv: "Jeg holder meget af et ryddeligt kopirum, hvor bordet er tomt, så vi kan bruge det til sortering og hæftning, og tom emballage er ryddet væk. Vil du være med til at holde rummet fri for overflødige ting?"

Måske er det relevant at nævne, hvad du har fundet efterladt. Men lad hovedbudskabet være hvordan du gerne vil have det skal være fremover, og fortæl hvorfor det vil gøre dig godt.

Hjernen danner billeder

Det handler om hvordan vores hjerner fungerer. Det, vi tænker på og taler om, danner hjernen billeder af. Billederne lagres og øger sandsynligheden for, at vi tiltrækkes af eller skaber noget, der stemmer overens med dem.
Der er bare den lille detalje, at hjernen ikke kan danne et billede af ordene 'ikke', 'ingen' og 'aldrig'. (Test: Hvad ser du for dit indre blik, hvis du siger til dig selv: 'Bilen skal ikke være rød'?)

Når du serverer billedet af et ryddeligt kopirum og hvordan du har plads til at sortere og hæfte, er det mere sandsynligt, at din kollega husker det. Der er også større chance for at du lægger mærke til, når det er ryddeligt, så du kan slippe forestillingen om at hun altid roder. Et anerkendende ord fodrer den positive udvikling yderligere.

Udfordring: Tænk på det du ønsker

Jeg vil gerne invitere dig til at prøve det den næste måned. Bliv opmærksom på når du taler eller tænker på noget, du er utilfreds med, og spørg dig selv, hvordan du ønsker det skal blive. Lad så billedet af ønskesituationen fylde mest; og forestil dig hvordan det vil gøre godt, når det er blevet sådan som du ønsker. Det husker dit system.

Prøv det også med børn ( erstat fx. "Du må ikke tegne på bordet" med "Jeg vil gerne have du nøjes med at tegne på papiret"). Og prøv det med dig selv (erstat fx. "Jeg vil ikke spise mere slik" med "Jeg vil kun spise hvad der er godt for mig").

Jeg hører gerne om dine erfaringer!

Skriv et svar