Dato

12. juni eller 7. august 2020

Pris

Hatten går rundt

Varighed

14.00-20.00

Sprog

Dansk. Engelsk on demand.

Familieopstillinger er en simpel process, hvor vi skaber et tredimensionelt landkort over de vigtige elementer i søgerens problemstilling ved hjælp af repræsentanter. Det bidrager til klarhed og tilgivelse, og derpå er forandring ikke bare mulig, men sker ofte spontant.

Er det noget for dig?

  • Strømmer kærligheden igennem dig, også når du står overfor svigt og uretfærdighed?
  • Er du ligeværdig med andre og de med dig, selv under pres?
  • Oplever du balance i dit liv?

Hvis der er et eller flere nej'er i ovenstående, så er du som de fleste! Og såhar en familieopstilling også noget at tilbyde dig.

Sådan foregår det

2-3 søgere vil efter tur arbejde med deres emne. Det kan fx handle om forholdet til en selv, arbejdsrelaterede spørgsmål, helbred, begrænsende overbevisninger eller følelsesmæssige tilstande. Uanset emnet kikker vi på det gennem en systemisk linse. Vi ved aldrig på forhånd, hvad der vil komme frem. Jeg lægger vægt på, at søgeren er inddraget; det skal give mening. De øvrige tilstedeværende vil blive indbudt til at være repræsentanter.

Inden vi begynder på opstillingerne, giver jeg en introduktion til hvad der skal ske og forklarer, hvordan repræsentanterne træder ind i opstillingen.

Vi holder en pause undervejs, hvor du kan spise din medbragte mad og, hvis vejret tillader det, nyde indtrykkene fra naturen lige omkring os.

Pris og deltagelse

Vi lader hatten gå rundt og du bestemmer selv ud fra din formående, hvad du vil give.

Se denne film, som nogle journaliststuderende lavede om mit arbejde med familiekonstellationer - her med figurer som repræsentanter.

Dementor bag prinsessebarn

Der ligger traumer bag, når kærligheden er holdt op med at strømme.

Psykiske traumer kan stamme fra overvældende hændelser, og de kan arves fra tidligere generationer som en særlig dyster farvetone eller kultur af det-taler-vi-ikke-om i familien. Psykiske traumer er tit kollektive - deres rødder kan spores tilbage til fælles vilkår for en familie, en nation. Traumer er så almindelige, at det er ualmindeligt ikke at have traumer med sig i baggagen.

Selvom de har rødder i fælles vilkår, efterlader de mest pinefulde øjeblikke i vores liv os som regel i en følelse af ensomhed og ikke sjældent skam - det skal skjules.

I vores del af verden har vi dertil udviklet en kultur, hvor traumer og weltsmertz er noget, vi taler i enrum med en professionel om.Thunderskies with quote

De seneste par årtiers forskning i epigenetik bekræfter en anden historie, som visdomstraditioner fra oprindelige folk fortæller - nemlig at vi i vores psykiske traumer ikke alene er forbundet med hinanden og vores fælles historie, traumerne kan også opløses i fællesskab. En familieopstilling er en af de måder, hvor vi kan opløse det stive arvæv, og hvor vi inddrager hele systemet, ikke bare søgeren, hvis historie vi er zoomet ind på. Familieopstillinger giver ofte lettelse og heling til mange af de tilstedeværende i rummet, ikke bare til søgeren.

Det var Bert Hellinger, tysk psykoanalytiker, som udviklede processen Familieopstillinger, Family Constellations, også kaldet systemiske opstillinger. En familieopstilling adresserer de problematiske mønstre, der ligger til grund for nutidens vanskeligheder for den søgende person, og tilbyder orden i systemet.

Dato

12. juni eller 7. august

Sted

Vissemosevej 14, 4673 Rødvig Stevns

Pris

Hatten går rundt

Sprog

Dansk