Hvad er det modsatte af konflikt?

Mange vil sige fred.

Vi siger ligegyldighed. Derfor betragter vi en arbejdsplads uden konflikter som alarmerende.

Konflikter er udtryk for, at noget er værd at stå op for. Vi byder uoverensstemmelser i alle størrelser velkommen som udviklingsmuligheder. På en arbejdsplads kan der være arbejdsgange, der ikke fungerer, hvis ledelsens direktiver skal føres ud i livet. Eller der er kolleger, der gennem lang tid har haft et horn i siden på hinanden. Når konflikten åbnes, er det en invitation til forandring, hvor alle parter tages alvorligt.

Når vi assisterer ved konflikter, udleder vi den positive intention på begge sider af konflikten. Ikke til den lange historie om hvor useriøst eller egenrådigt, modparten opførte sig, men til hensigten og det usagte, der svier. Når parterne først er i stand til at høre hinandens intentioner, går det lettere med at finde løsninger, der tjener begge og helheden. Ofte er der tilmed kommet nyttig viden frem, der kan bruges klogt til videre udvikling.

Når medarbejderne har oplevet, at deres konflikter bliver taget alvorligt og løst nænsomt med alles vel for øje, opstår en ny kultur, hvor de involverede selv byder konflikter velkomne som fundet af en uventet guldåre, og de beder om assistance, når der er brug for det, indtil konflikten er opløst og frugten høstet. Det kalder vi konfliktledelse.

 

Jakob undrer sig

BOOK EN SAMTALE

Tal med Pernille om mulighederne.