I går forlangte kunderne rettidighed, kvalitet og leveringssikkerhed. I dag vil de derudover have bæredygtige løsninger og socialt ansvar, og de har Trustpilot, Pricerunner og hele internettet til rådighed for at finde alternative leverandører.

I går ville medarbejderne have sikkerhed i ansættelsen og pension, og de kvitterede med loyalitet over for arbejdspladsen. I dag vil de stimuleres, have indflydelse og udviklingsmuligheder, og deres loyalitet peger mere mod deres egen karriere.

Morgendagens virksomheder er tilpasningsdygtige. De lytter til kunder og medarbejdere, idet de ved, at den gammeldags hierakiske tankegang og ledelsesform ikke rækker langt nok ud i kroge og hjørner, hvor de inspirerede samtaler foregår og de gode idéer genereret.

Morgendagens virksomheder er karakteriseret ved dialogkultur, hvor ledere coacher deres medarbejdere frem for at instruere dem, og ved selvledende medarbejdere og teams.

Det er imidlertid ikke nok at læse en bog eller høre et foredrag om medengagerende ledelse for at forandre virksomhedskulturen. Overgang til morgendagens virksomhed forudsætter ændring af tankemønstre på direktørgangen, blandt lederne og hele vejen ud til fodfolket. Det er en proces, der foregår over tid, understøttet af information og uddannelse, positive erfaringer med nye ledelsesværktøjer, og anerkendelse, så hver enkelt medlem af organisationen vokser ind i den nye kultur af tillid, rummelighed og ansvarlighed.

Så er resultaterne til gengæld også til at tage og føle på:

  • Fastholdelse af kunder
  • Fastholdelse af medarbejdere
  • Væsentlig reduktion i den tid, der går til møder
  • Færre konflikter, og konflikterne løses på det niveau, hvor de er opstået
  • Nedbringelse af sygefravær

Fællesnævneren er kommunikation. Det er vigtigt at udvikle lydhørhed, hvor lytteren forstår hvad taleren har på sinde,  og klar tale, hvor taleren formår at tydeliggøre sin pointe. Og kommunikation er også kvaliteten af det nærvær, vi tilbyder hinanden selv i en travl hverdag, og evnen til at sondre mellem vigtigt og mindre vigtigt on-the-fly.

BusinessByHeart tilbyder understøttende interventioner: Workshops, kurser og coaching af enkeltpersoner eller teams.

Vi begynder med en kortlægning af virksomhedens udfordringer – er der personaleflugt? Kundeflugt? Omsætningsdrop? Højt sygefravær? Ineffektive arbejdsgange? Illoyalitet? Konflikter mellem afdelinger eller personer?

På baggrund heraf foreslår vi interventioner på kort sigt, der kan imødegå problemerne, og en udviklingsplan på langt sigt, og destillere læringen ud af udfordringerne.

BOOK EN SAMTALE

Kontakt Pernille Plantener og hør nærmere. Det indledende møde er selvfølgelig uden omkostning for virksomheden.

Udviklingsprocesser

Grøn omstilling og social forandring

Konfliktledelse

Konfliktledelse

Mødeleder – tydelig og troværdig

Engager dine mødedeltagere

Mødeleder on demand

Skab fællesskab i forsamlingen