80 % effektivitetsforøgelse

Resumé af analysen: Træning i Collaborative Communication

Af Dr. Jane Connor sammen med Dr. Dian Killian, Dr. Robert Wentworth, Martha Lasley, MBA. Oversættelse: Pernille Plantener.

Resultaterne fra Merck, Inc., bekræftet af forskning foretaget af CCC (Center for Collaborative Communication), dokumenterer markante gevinster ved træning i lytte-kompetencer  på arbejdspladsen.

I en todelt undersøgelse foretaget af den internationale, amerikansk-ejede medicinalvirksomhed Merck Inc. i fæl­les­skab med CCC blev der opnået signifikante resultater af træning i kommunikation på arbejdspladsen, herunder større effektivitet, højere motivation og forbedret team­work. De foreløbige resultater blev fremlagt på the Psychologists for Social Responsibility 30th Anniversary Conference den 13. Juli  2012 i Washington, D.C. En mere detaljeret fagbedømt rapport er under udarbejdelse.

CC-modellen

Collaborative Communikation (CC) er et integreret system af begreber og færdigheder, der frem­mer relationer i høj kvalitet, et positivt arbejdsmiljø og effektiv kommunikation i det fælles formåls tjeneste. CC kan blive undervist individuelt, asynkront til enkeltpersoner eller i grupper.

(Oversætterens note: Collaborative Communication?s værdigrundlag og arbejdsmetoder er synonyme med Nonviolent Communication®, på dansk Ikkevoldelig Kommunikation®, jf. Side 7 i den fulde rapport.)

Træningen

Deltagerne i CC uddannelsesprogrammet omfattede fire teams, der arbejdede på et fælles projekt (tre interne teams og ét team fra en ekstern partner). Det skræddersyede  seksmåneders program omfattede interviews forud for træningen, et fem-dages intensivt kursus, månedlige endags-træninger, coaching to gange om måneden, samt trykte materialer.

Undersøgelsen

Formålet med denne undersøgelse var at vurdere, om CC-træning af en gruppe ledere hos Merck, Inc. rent faktisk ville forbedre effektiviteten, kvaliteten af ??relationerne og kommunikationen i teams og mellem teams, både for teammedlemmer, som direkte modtog træning, og for teams som helhed, hvor lederen modtog træning.

Resultaterne - en oversigt

Resultaterne viste statistisk signifikante ændringer på 31 af 33 kvantitative mål, som omfattede:

 • Færdigheder til at udføre ??opgaverne,
 • Kvaliteten af ??mellemmenneskelige interaktioner, og
 • Effektiviteten og motivationen hos enkeltpersoner.

Lederne rapporterede, at samtaler og møder var betydeligt mere effektive. En matematisk modelberegning baseret på de indsamlede besvarelser pegede på en forventet tilbage­be­ta­lings­­tid til virksomheden på 2-10 måneder for alle udgifter i forbindelse med træningen, herunder ledernes tid, tillige med en oplevelse af, at ledernes generelle effektivitet øgedes med op til 80 %, og for ingen ledere mindre end 10 %.

Konkrete resultater af CC Træning

Kvalitative resultater viste, at lederne værdsatte effekten af CC-træningen på deres evne til at kommunikere tydeligt, at fremsætte anmodninger, der løser problemer, at forstå, hvor andre kommer fra, at tale åbent og direkte, at mægle i konflikter mellem teammedlemmer, og at facilitere effektive møder.

Tillid, engagement og andre arbejdskultur-faktorer blev rapporteret som forbedret.

Især fandt undersøgelsen, at:

 • 100 % af deltagerne rapporterede om forbedringer i deres og andres effektivitet.
 • En anslået reduktion i tid til at håndtere problemer på 67-90 %, med tid til egentlig problemløsning anslået nedbragt med 10-33   %.
 • Samlet effektivitet øget op til 80 %, og ikke under 10 %.
 • En reduktion i antallet af møder, der er nødvendige for at løse en problemstilling var anslået 50-80 %. Medarbejdernes tidsforbrug til møder blev anslået halveret.

Samlet set rapporterede deltagerne:

 • En reduktion i software brugerfejl,
 • En reduktion i outsourcede produktionsomkostninger
 • En hurtigere cyklus ved udvikling af nye produkter
 • Hurtigere løsning af problemer med færre mennesker
 • Større tillid hvor kulturel forskellighed kunne være et problem
 • Øget sikkerhed i at tage risici
 • Større arbejdsglæde
 • Større tillid, klarhed, tilpasningsevne og ansvarlighed (med holdbare beslutninger)
 • Og en forandring fra at nogle problemer aldrig bliver håndteret, til at der blev fundet en løsning.

Dataindsamlingsmetode

Kvantitative data blev indsamlet før forløbet, midtvejs og efter endt træningsforløb. De målte ledernes opfattelse af arbejdsmiljøet, kvaliteten af de mellemmenneskelige interaktioner og effektiviteten i kommunikationen.

Semi-strukturerede interviews blev gennemført med lederne syv måneder efter uddannelsens afslutning for at få kvalitative oplysninger om de langsigtede resultater af uddannelsen, som lederne observerede.

Konsekvenserne af undersøgelsen

Collaborative Communication (CC) er bl.a. baseret på den opfattelse, at meget af det, vi har lært om hvordan vi skal tænke og interagere med andre, er forankret,  i et paradigme karakteriseret ved kontrol, omend subtilt. I dette paradigme er mennesker presset til at tilpasse sig forhold, som ikke helt er deres eget valg, og de individer, som synes at have andre dagsordener, vil opfattes som modstandere. At virke i dette paradigme kan tit lede til vagtsomhed, til mennesker, der hand­ler på tværs af hinanden, til subtil fremmedgørelse og reduceret individuel og kollektiv trivsel. Alligevel er kontrol­paradigmet normen, og det er næs­ten usynligt. Folk er som regel ikke klar over, hvor­dan denne praksis bidrager til uønskede re­sul­ta­ter.
CC er et sammenhængende system til at forstå og relatere til mennesker forankret i samarbejde. CC?s begreber og praksis skaber et gunstigt klima for mennesker, der oplever hinanden som allierede, og for at arbejde effektivt sammen. Disse strategier fremmer synergi, åbenhed, tillid, tilknytning, fuldt engagement og trivsel. CC er baseret på generelle principper om, hvordan mennesker arbejder, som er hentet fra moderne tænkning i psykologi og samfundsvidenskab. På grund af bredden og dybden i dette fundament, kan CC anvendes til at forbedre mange slags relationer.

Konklusion

Enhver virksomheds succes er afhængig af mennesker, der arbejder sammen for at udføre opgaver, der støtter organisationen i at nå sit formål. Som påvist i denne undersøgelse, vil der være større sandsynlighed for at det opstår, når kvaliteten af ??relationerne og kommunikationen mellem de involverede mennesker er høj, og de enkelte individer trives.
Mennesker, der arbejder sammen effektivt kan få de rigtige opgaver gjort, med større effektivitet og højere kvalitet. At bruge ressourcer til at forbedre disse grundlæggende aspekter i virksomheden har potentiale for meget store gevinster.

Se den fulde rapport på http://collaborative-communication.org/html/CC_report12.htm

 

Skriv et svar